Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος – «Βοτανικός Κήπος»: 2ήμερο «Εναλλακτικές μορφές οικονομικής & κοινωνικής οργάνωσης», Πέμπτη 24 & Σάββατο 26 Νοε.

Advertisements