Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο λειτουργεί στην Κέρκυρα το Εναλλακτικό Πολιτιστικό Εργαστήρι, ένας αυτοοργανωμένος κοινωνικός χώρος, μία συλλογική προσπάθεια στη βάση της κοινωνικής αλληλεγγύης. Πιο πρόσφατα, έχει δημιουργηθεί ένα εγχείρημα αλληλέγγυας οικονομίας, το Δίκτυο Ανταλλαγής Εργασίας και Προιόντων. Ο Λάμπρος Ντούσικος, μέλος των δυο πρωτοβουλιών, μεταφέρει την εμπειρία του και αναλύει αυτά τα εγχειρήματα.

Συνέντευξη στη Δώρα Χονδροπούλου / Red NoteBook:

μέρος 1 (εναλλακτικό πολιτιστικό εργαστήρι)μέρος 2 (δίκτυο ανταλλαγής εργασίας και προιόντων)

Advertisements