στις 17 Δεκεμβρίου ημέρα Σάββατο, από τις 12:30 έως ……….
Μοιραζόμαστε αντικείμενα, σκέψεις, ρούχα, ιδέες, βιβλία, χαμόγελα, γνώσεις και κουρέματα!!!

περισσότερες πληροφορίες από το site του «σκόρου»

Advertisements